Video toegepast in de Zorg sector

Unieke ondersteuning voor uw interne en externe communicatie

Productie van eigen video content
- Eigen voorlichting video’s verzamelen en/of zelf maken
- Opnemen huisarts in opleiding gesprekken bijv met iPad (beveiligd)

Distributie van video content
- Openbaar / deels beveiligd / strikt beveiligd
- Website / narrowcasting / email / nieuwsbrief / social media
- Eigen bibliotheek van voorlichting video’s opzetten en delen (intern en extern)

(Huis)arts – patiënt video consults
- Inclusief beveiligde opnames voor later terugkijken door patiënt
- Inclusief meekijken/luisteren op afstand door gemachtigden

MD oncologiesessies (in ziekenhuis)
- Live deelname via video
- Terugkijken video-opnames bespreking behandelplan door specialisten ziekenhuis

Live streaming vanuit operatiekamers
- Kennisdeling en e-learning via praktijkvideo's